Home » Donatella Massara » Simone e Sara – una short story